Kolejny bardzo łatwy temat do zrobienia, tym razem pieniądze rozdaje mBank cool

Warunki nie są zbyt wygórowane i każdy, kto nie miał tam konta od 1 lipca 2017 roku to może wziąć w tym udział. Promocja pochodzi z programu „eKonto z premią – IV edycja”. 

Oto podstawowe parametry tego konta:

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta,
 • 0 zł za kartę przy 1 transakcji w miesiącu na dowolną kwotę (lub 7 zł przy braku transakcji),
 • 0 zł za wypłaty kartą od 100 zł z bankomatów w Polsce (prowizja za wypłaty poniżej 100 zł wynosi 1,30 zł), 0 zł za przelewy internetowe w złotówkach, 0 zł za pierwsze trzy wypłaty z bankomatów za granicą (opłata za czwartą wypłatę i kolejne wynosi 10 zł).
Czas trwania promocji:

Promocja z programu „eKonto z premią – IV edycja”, trwa od 18.02.2019 r. do 31.10.2019 r, ale do Promocji można przystąpić w terminie od 18.02.2019 r. do 29.05.2019 r. 

Warunki do spełnienia:
 • złóż promocyjny wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto osobiste, zwanego dalej eKontem promocyjnym, wraz z wnioskiem o wydanie karty debetowej zwanej dalej kartą promocyjną,
 • zaakceptuj oświadczenie, którego treść znajduje się w części „X. Oświadczenia”,
 • zawrzyj z Bankiem umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwaną dalej Umową- musi to być umowa indywidualna (nie możesz otworzyć konta razem z drugą osobą).
Nagroda: 

Nagrodą w Promocji jest Premia za szybki wpływ w wysokości 100,00 zł oraz Premia za transakcje w wysokości 50,00 zł oraz promocyjne oprocentowanie w rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele w wysokości 2,5 % do kwoty 20.000 zł. Zatem łączna wartość Premii w okresie 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych wynosi maksymalnie 150,00 zł. 

Premia za szybki wpływ zostanie naliczona po upływie pełnego miesiąca licząc od tego, w którym uczestnik przystąpił do Promocji. Premia wypłacona zostanie w kolejnym miesiącu kalendarzowym, po którym zostaną spełnione dwa warunki:

 • wykonasz 5 transakcji kartą promocyjną (w tym płatności telefonem) i/lub BLIK. Transakcje te nie mogą zostać anulowane do 15 dnia następnego miesiąca, po którym dokonałeś zakupu,
 • zasilisz w ciągu 7 dni swoje eKonto promocyjne jednorazową kwotą min. 1 000,00 zł. Nie może być to przelew z rachunku innego Banku, którego jesteś Posiadaczem lub Współposiadaczem. Prema za transakcje naliczona zostanie po upływie drugiego miesiąca kalendarzowego, licząc od tego, w którym przystąpiłeś do promocji. Premia wypłacana jest w kolejnym miesiącu kalendarzowym, po którym spełniło się dwa warunki:
 • wykonasz 5 transakcji kartą promocyjną (w tym płatności telefonem) i/lub BLIK. Transakcje te nie mogą zostać anulowane do 15 dnia następnego miesiąca, po którym dokonałeś zakupu, – zasilisz w danym miesiącu kalendarzowym swoje eKonto promocyjne jednorazową kwotą min. 1 000 zł. Nie może być to przelew z rachunku innego Banku, którego jesteś Posiadaczem lub Współposiadaczem,

Dla przykładu: otwierasz konto np. 20.04.2019 r. Zasilasz je kwotą 1.000,00 zł do 27.04.2019 r. Do końca kwietnia 2019 r. wykonaj minimum 5 transakcji kartą – wtedy otrzymasz 100,00 zł. W maju 2019 r. zasil konto kwotą 1.000,00 zł i wykonaj minimum 5 transakcji. Wtedy otrzymasz kolejne 50,00 zł. Razem zyskasz nawet 150,00 zł za wykonanie obydwu prostych zadań. 

I na koniec jak to najłatwiej osiągnąć.

Realizacja celu:

kwiecień 2019

 • załóż w banku konto, kartę i dostęp do konta internetowego
 • wyraź wszystkie zgody marketingowe
 • wykonaj wpływ na konto na 1000,00 zł w ciągu 7 dni z innego konta niż Twoje

maj 2019

 • wykonaj 5 transakcji kartą/Blikiem/telefonem
 • wykonaj wpływ na konto na 1000,00 zł z innego konta niż Twoje

czerwiec 2019

 • wykonaj 5 płatności na dowolną kwotę, aby konto było bezpłatne
 • po otrzymaniu wszystkich nagród zostaw lub zamknij konto

 Powodzenia smile