Kolejna promocja Millennium Banku i tym razem można zgarnąć 200,00 zł za założenie konta w tym banku. Wymagania są minimalne, natomiast jeśli brało się już udział w podobnej promocji Konta 360° lub Konta 360° Student, to niestety nie dostanie się ponownego bonusa. 

Czas trwania promocji:

Promocja rozpoczyna się 15.04.2019 r. i trwa do dnia 20.09.2019 r., przy czym wniosek o konto można złożyć do 27.05.2019 r., a umowę o konto należy zawrzeć do 31.05.2019 r. 

Warunki do spełnienia:
 • do dnia 27.05.2019 r. należy złożyć wniosek o konto wchodząc na przycisk „Przejdź na stronę promocji” oraz do dnia 31.05.2019 r. zawrzeć umowę o konto i kartę debetową,
 • wyrazić wszystkie zgody marketingowe,
 • do 31.05.2019 r. aktywować aplikację mobilną Banku Millennium,
 • w każdym z trzech następujących po sobie miesięcy kalendarzowych, tj. w czerwcu, lipcu oraz sierpniu 2019 r., zasilić nowo otwarte Konto tak, aby suma wpływów na konto w każdym z tych miesięcy wyniosła co najmniej 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
 • w każdym z ww. miesięcy dokonać co najmniej jednej płatności kartą do tego konta lub za pomocą usługi BLIK.

Bank dokonując oceny spełnienia przez uczestnika warunków, nie będzie uwzględniał wypłat gotówki, poleceń przelewu wewnętrznego między własnymi rachunkami płatniczymi uczestnika prowadzonymi w Banku, transakcji niebędących zapłatą za towary czy usługi, transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych oraz kwot transakcji zwróconych na Konto przed nabyciem prawa do Premii. 

Wnioski o konto składane w inny sposób niż za pośrednictwem strony, nie będą brały udziału w Promocji. 

Nagroda:

Premia zostanie przekazana na konto w terminie do 20.09.2019 r. o ile w tym czasie nie rozwiąże, nie wypowie lub nie odstąpi od umowy o konto oraz nie odwoła zgód marketingowych. Uzyskana premia stanowić będzie przychód uczestnika (Bank płaci podatek). 

Realizacja celu: 

kwiecień 2019

 • załóż w banku konto, kartę i dostęp do konta internetowego
 • wyraź wszystkie zgody marketingowe
 • aktywuj aplikację mobilną Banku Millennium (jest czas do 31.05) 

maj 2019

 • dokonaj wpływu na konto minimum 1000,00 zł
 • wykonaj minimum jedną płatność kartą na dowolną w kwotę 

czerwiec 2019

 • dokonaj wpływu na konto minimum 1000,00 zł
 • wykonaj minimum jedną płatność kartą na dowolną w kwotę

lipiec 2019

 • dokonaj wpływu na konto minimum 1000,00 zł
 • wykonaj minimum jedną płatność kartą na dowolną w kwotę

sierpień 2019

 • wykonaj wpływ na konto minimum 1000,00 zł (aby konto było bezpłatne)
 • wykonaj minimum jedną płatność kartą na dowolną w kwotę

wrzesień 2019

 • odbierz ostatnią nagrodę na sam koniec miesiąca i zdecyduj, czy zostawiasz konto, czy zamykasz 

Bardzo łatwa robota do zrobienia – jeśli chcesz otrzymać 200,00 zł. Ja zgarniam pełne 200,00 zł nie dawnej ich promocji…zostało mi jeszcze do zdobycia 150,00 zł z 200,00 zł (50,00 zł już mam)laughing Skorzystasz również?