NIESTETY KONIEC PROMOCJI

Ruszyła promocja „Korzyści dla Ciebie 2019” serwowana przez Credit Agricole, w której możesz zyskać nawet 300,00 zł premii (+50,00 zł z programu poleceń). Jest kilka możliwości otrzymania tej nagrody. Jednak najkorzystniejszym i najszybszym do osiągnięcia celu jest przeniesie konta do tego Banku, (co oznacza zamknięcie konta w Twoim starym Banku) oraz zapewnienie odpowiednich wpływów na konto.

Czas trwania promocji:

Do Promocji można przystąpić od 23 marca 2019 roku do 14 lipca 2019 roku w Placówce Banku, za pośrednictwem strony internetowej Banku albo za pośrednictwem ich serwisu telefonicznego. 

Warunki do spełnienia:

Sam możesz wybrać najlepszą premię dla siebie, dla mnie najkorzystniejsza to:

 • 300,00 zł premii za przeniesienie konta– wystarczy, że złożysz upoważnienie dla Banku Credit Agricole oraz wypełnisz wniosek o przeniesienie konta (należy to wypełnić w ciągu 7 dni o daty założenia konta) i przez min. 3 kolejne miesiące zapewnisz wpływy na konto – min. 3000,00 zł dla premii 300,00 zł lub min. 1000,00 zł dla premii 100,00 zł. Dla osób, które nie generują takiego dochodu, to mogą zawsze przesłać brakującą kwotę w formie przelewu z konta osoby zaufanej (dziewczyny, rodziny, itp), tak aby osiągnąć ten pułap 3000,00 zł wpływu na nowe konto. Takiego przelewu nie można zrobić z innego swojego konta w innym banku – to jest w tym przypadku niedozwolone. Dla przykładu: jeśli zarabiasz 2500,00 zł i tyle wpływa na Twoje konto to musisz jeszcze dopłacić przelewem 500,00 zł, aby osiągnąć te 3000,00 zł. W razie czego możesz część ze swojej wypłaty wyciągnąć z bankomatu, np. te wspomniane 500,00 zł i przekazać osobie zaufanej, żeby przerzuciła Ci na konto i cel masz zrealizowany. 

Wg regulaminu przez „wpływ na konto” rozumie się:  „suma wpłat gotówkowych oraz przelewów na rachunek główny Konta w okresie miesiąca kalendarzowego. Bank nie bierze pod uwagę przelewów pomiędzy rachunkami tego samego Klienta, a także przelewów z innych kont prowadzonych przez Bank lub rachunków prowadzonych przez inne banki, jeżeli Klient jest ich posiadaczem, współposiadaczem lub pełni rolę pełnomocnika. Pierwszy Wpływ na Konto musi nastąpić do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego przypadającego po dniu otwarcia Konta;   

A wynagrodzenie może być z tytułu wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalnych, rentowych lub zasiłków i stypendiów. 

Aby zamknąć stare konto należy mieć wszystkie dane likwidowanego konta, tj.

 • nazwę dotychczasowego banku,
 • pełny numer rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w dotychczasowym banku,
 • dyspozycję zamknięcia rachunku w dotychczasowym banku,
 • nazwę i adres instytucji przekazującej Wynagrodzenie, którą Bank ma powiadomićo zmianie rachunku bankowego Klienta. Oczywiście podpis na wniosku musi zgadzać się ze wzorem podpisu złożonego w starym banku. 

Tutaj z doświadczenia dodam, że przy założeniu nowego konta w Banku TRZEBA mieć przy sobie te w/w dane, pomimo tego, że wypełniało się to już we wniosku na stronie promocji. Bank posiada dwa systemy, które jeszcze nie współpracują ze sobą, dlatego trzeba mieć przy sobie te dane… aby drugi raz nie jechać specjalnie do Banku wink

Rekomenduję spełnienie wpływu 3000,00 zł przez 3 miesiące z rzędu, albowiem za to otrzymamy pełne 300,00 zł… bo chyba nie warto zamykać starego konta, aby dostać za to tylko 100,00 zł smile ? 

Kolejny sposób na zgarnięcie Premii to: 

 • nawet 300 zł zwrotu za zapłacone rachunki– jeśli z Twojego konta będziesz opłacał rachunki za energię, gaz, TV, internet, wodę lub za telefon, Bank zwróci Ci do 5% za zapłacone faktury. Łącznie na Twoje konto może wrócić w ciągu roku nawet 300,00 zł. W tym celu należy rejestrować swoje faktury i zapewniać wpływy min. 1000,00 zł miesięcznie.

Tutaj przed pierwszą realizacją danej płatności promocyjnej Klient przedstawia Bankowi potwierdzenie płatności. Można przedstawić  je w oryginale w Placówce Banku lub w postaci pliku elektronicznego (skanu lub zdjęcia dokumentu) przez internet za pomocą formularza o nazwie „Zgłoszenie odbiorcy płatności promocyjnej” pod adresem: www.credit-agricole.pl/oszczedzaj-na-rachunkach. 

Plik elektroniczny powinien być w formacie JPG, PNG lub PDF. Maksymalny rozmiar pliku to 500 kB. Przed przekazaniem pliku, Klient musi zdefiniować w serwisie internetowym CA24 odbiorcę płatności. Skrócona nazwa odbiorcy oraz numer rachunku bankowego odbiorcy płatności muszą być zgodne z informacjami wprowadzonymi w formularzu i z danymi umieszczonymi na Potwierdzeniu Płatności. Bank przyznaje Klientowi Premię w danym miesiącu kalendarzowym, jeśli w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym Płatność Promocyjną Klient zapewnił Wpływ na Konto w kwocie co najmniej 1000,00 zł.  Premia księgowana jest na rachunku Konta Klienta natychmiast po realizacji Płatności Promocyjnej za pomocą przelewu, zlecenia stałego lub polecenia zapłaty. Premia przysługuje Klientowi przez 12 miesięcy od dnia przystąpienia do Promocji. 

Jeśli lubisz skanować, zmniejszać zdjęcia faktur do 500 kb (z kilku MB), czekać do 12 miesięcy na pełne 300,00 zł płatne w ratach… to Ta promocja jest dla Ciebie… smile

Przejdźmy zatem do ostatniej możliwości zgarnięcia pełnej puli: 

 • nawet 300 zł premii z CAsaver– Bank dołoży 50% do zebranej przez Ciebie sumy zaokrągleń – nawet 25,00 zł premii miesięcznie, przez cały rok. Dzięki temu możesz zyskać nawet 300,00 zł. Wystarczy, ze miesięcznie na Twoje konto będzie wpływać min. 1000,00 zł i zapłacisz łącznie kartą min. 300,00 zł.

Aby otrzymać tą premię, należy uruchomić usługę CAsaver, wskazując przy tym „Rachunek Oszczędzam” powiązany z usługą i korzystać z niej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie konta. Bank przyznaje premię w danym miesiącu kalendarzowym, jeśli w poprzednim miesiącu kalendarzowym zapewniono wpływ na konto w kwocie co najmniej 1000,00 zł oraz zrealizować transakcje bezgotówkowe kartą w kwocie co najmniej 300,00 zł. Premia wypłacana jest na „Rachunek Oszczędzam” na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Premia nie przysługuje, jeśli w trakcie okresu korzystania z promocji wyłączy się i ponownie włączy usługę CAsaver lub zmieni „Rachunek Oszczędzam” powiązany z usługą CAsaver. Premie przysługują przez 12 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji. 

Nagroda:

W przypadku skorzystania z promocji przeniesienia konta: Bank przekaże Bonus 300,00 zł na rachunek konta nie później niż na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego po zapewnieniu przez uczestnika promocji trzeciego wpływu na konto. Czyli najprościej pisząc: jeśli założysz konto w kwietniu, to wysyłasz wynagrodzenie w maju, czerwcu a także lipcu i na koniec tego miesiąca otrzymujesz Premię cool 

Parametry „Konta dla Ciebie” przedstawiają się następująco:

 • 0 złza prowadzenie konta
 • 0 złza kartę wielowalutową do konta
 • 0 złza wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce
 • 0 złza przelewy Elixir przez Internet i aplikację CA24 Mobile 

Aby nic nie płacić za prowadzenie konta, posiadanie karty oraz wypłaty z bankomatów, należy zapewnić wpływ na konto minimum 1000,00 zł oraz wykonać przynajmniej 1 płatność kartą lub Blikiem. 

DODATKOWE ŚRODKI Z PROGRAMU POLECEŃ „50,00+” smile

Aby otrzymać dodatkowe pięćdziesiąt złotych można skorzystać z mojego kodu polecenia:

3850729

Aby otrzymać tą dodatkową kwotę należy:

 • Zapewnić wpływ na konto minimum 1000,00 zł przez 3 kolejne miesiące,
 • Wydać kartą minimum po 300,00 zł miesięcznie przez trzy kolejne miesiące

Po tym okresie na koncie pojawi się dodatkowe 50,00 zł. 

Realizacja celu: 

kwiecień 2019

 • Wpisz kod polecający przy składaniu wniosku przez internet, aby otrzymać dodatkowe 50,00 zł
 • załóż w banku konto, kartę i dostęp do konta internetowego
 • wyraź wszystkie zgody marketingowe
 • w ciągu 7 dni od założenia konta wypełnij dokument zamknięcia starego konta, który zrealizuje Credit Agricole

 maj 2019

 • dokonaj wpływu na konto minimum 3000,00 zł (np. wynagrodzenie lub z innego konta niż Twoje)
 • wykonaj płatności kartą lub Blikiem na łączną sumę minimum 300,00 zł

czerwiec 2019

 • dokonaj wpływu na konto minimum 3000,00 zł (np. wynagrodzenie lub z innego konta niż Twoje)
 • wykonaj płatności kartą lub Blikiem na łączną sumę minimum 300,00 zł

lipiec 2019

 • dokonaj wpływu na konto minimum 3000,00 zł (np. wynagrodzenie lub z innego konta niż Twoje)
 • wykonaj płatności kartą lub Blikiem na łączną sumę minimum 300,00 zł

Pod koniec lipca zgarniasz 300,00 zł + 50,00 zł z polecenia smile !