NIESTETY TA PROMOCJA JUŻ SIĘ ZAKOŃCZYŁA

To jedna z najbardziej popularnych w ostatnim czasie promocji Citi Banku. Warunki są bardzo łatwe do spełnienia, a jeśli posiada się zdolność kredytową, to nie powinno być kłopotu z jej wydaniem. Smartfon Xiaomi Redmi 6A 2GB/16GB wg organizatora warty jest aż 449,00 zł !

 Czas trwania promocji:

Oferta obowiązuje od 19.12.2018 r. do 24.04.2019 r.

 Warunki do spełnienia:

1. Wypełnij formularz na samym dole wpisu;

2. Podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem Banku potwierdź chęć wzięcia udziału w promocji;

3. Zawrzyj umowę z Bankiem;

4. Przed zawarciem z  Bankiem Umowy o  Kartę dostarczą należy dostarczyć czytelny i  aktualny dokument dochodowy potwierdzający deklarowane na wniosku dochody, zgodnie z listą wymaganych przez Bank dokumentów dochodowych dla poszczególnych form zatrudnienia klientów;

5. Nie później niż do końca 3 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę (data zawarcia Umowy o Kartę będzie widoczna na Umowie o Kartę) zalogować się przynajmniej jeden raz w serwisie bankowości internetowej Citibank Online pod adresem  www.citihandlowy.pl/logowanie/ lub za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile;

6. Nie później niż do końca 3 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę (data zawarcia Umowy o Kartę będzie widoczna na Umowie o Kartę) dokonać płatności Kartą lub Nośnikiem zbliżeniowym… transakcji o łącznej wartości wynoszącejco najmniej 1500 PLN, które:

 • będą to Transakcje bezgotówkowe w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,

• nie będą Transakcjami szczególnymi w rozumieniu Regulaminu Kart kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A,

•nie będą transakcjami zwróconymi, 7. Wyrazić wszystkie zgody marketingowe. Z oferty wyłączone są:  – osoby, które od 1 czerwca 2015 roku posiadały w Banku główną Kartę Kredytową, – osoby ze statusem dewizowym nierezydenta zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe, – obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki, tj. osoby mające stałe zamieszkanie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub posiadające ,,pozwolenie  na pracę” w Stanach Zjednoczonych Ameryki (tzw. Zieloną Kartę) lub spełniające tzw. test długotrwałego przebywania na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. “substantial presence test”), który zasadniczo dotyczy weryfikacji długości pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki w okresie
ostatnich 3 lat. Podstawowe wymagania: wiek – minimum 18 lat, dochód netto – minimum 1200 zł, zatrudnienie w obecnej firmie min. 3 m-ce. Dla działalności gospodarczej: wiek – minimum 18 lat, działalność gospodarcza min. 2 lata, dochód netto – minimum 2500 zł. Karta jest bezpłatna, czy z niej korzystasz, czy nie. Im szybciej zrobisz obrót 1500,00 zł, tym szybciej otrzymasz nagrodę. Wydanie 1500,00 zł możesz rozłożyć nawet na kilka miesięcy, np. wydając po 350/400 zł miesięcznie, liczy się tylko końcowa liczba uznać w w/w wysokości (1500).

Nagroda:

1. Każdy Uczestnik, który spełni wszystkie warunki określone w pkt 6 powyżej, otrzyma smartfon Xiaomi Redmi 6A 2GB/16GB o wartości 449,00 zł.

2. Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi wyłącznie w przypadku, gdy w dniu jej przyznania Karta będzie aktywna.

3. O spełnieniu warunków przyznania Nagrody, Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Bank poprzez wysłanie wiadomości w serwisie bankowości elektronicznej Citibank Online nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik spełnił warunki Oferty.

4. Nagroda zostanie wysłana na podany przez Uczestnika adres korespondencyjny najpóźniej do 60 dni od daty otrzymania wiadomości informującej o spełnieniu warunków za pomocą przesyłki kurierskiej.

5. Każdy Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę.

6. Uczestnik nie ma możliwości wyboru wersji kolorystycznej Nagrody.

7. Nagrody będą przekazywane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty ich równowartości w formie pieniężnej lub zmiany na inną nagrodę rzeczową.

8. Nagroda objęta jest 24 miesięczną gwarancją producenta, realizowaną na podstawie numeru IMEI urządzenia. Wszystkie pytania dotyczące warunków gwarancji producenta najlepiej kierować do firmy Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. przez stronę internetową ccsonline.pl bądź poprzez infolinię pod numerem 22 726 38 10.

Nagroda w ramach oferty jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, więc nie trzeba się z tego rozliczać.

Realizacja celu:
Jeśli wyrobisz kartę w marcu:

  • od razu możesz zacząć wydawać wymaganą kwotę – 1500,00 zł 🙂 ewentualnie rozłożyć ją na kilka miesięcy.
  • Po wydaniu 1500,00 zł trzeba odczekać do 60 dni i po otrzymaniu nagrody można zadecydować, czy zostawia się kartę, czy też się z niej rezygnuje.

Pamiętaj o spłacie karty kredytowej w okresie bezodsetkowym, czyli dla bezpieczeństwa nie przekraczaj 50 dni liczonej od daty początkowej poprzedniego miesiąca. Po każdym pełnym miesiącu otrzymasz mailem informację na temat tego ile wydałeś w danym miesiącu i datę spłaty karty. Pilnuj tego, żeby nie płacić odsetek za opóźnienia.