NIESTETY KONIEC PROMOCJI

Kolejna promocja Millennium Banku i tym razem można zgarnąć 200,00 zł za założenie konta w tym banku + dodatkowe 100,00 za założenie konta dziecku, tak w skrócie pisząc. Wymagania są minimalne, natomiast jeśli brało się już udział w podobnej promocji Konta 360° lub Konta 360° Student, to niestety nie dostanie się ponownego bonusu. 

Czas trwania promocji:

Promocja rozpoczyna się 17.06.2019 r. i trwa do dnia 30.11.2019 r., przy czym wniosek o konto można złożyć tylko do 26.07.2019 r., a umowę o konto należy zawrzeć do 31.07.2019 r. 

Warunki do spełnienia:
 • do dnia 26.07.2019 r. należy złożyć wniosek o konto wchodząc na przycisk „Przejdź na stronę promocji” oraz do dnia 31.07.2019 r. zawrzeć umowę o konto i kartę debetową,
 • wyrazić wszystkie zgody marketingowe,
 • do 31.10.2019 r. aktywować aplikację mobilną Banku Millennium,
 • w każdym z trzech następujących po sobie miesięcy kalendarzowych, tj. w sierpniu, wrześniu i październiku 2019 r., zasilić nowo otwarte Konto tak, aby suma wpływów na konto w każdym z tych miesięcy wyniosła co najmniej 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
 • w każdym z ww. miesięcy dokonać co najmniej jednej płatności kartą do tego konta lub za pomocą usługi BLIK.

Bank dokonując oceny spełnienia przez uczestnika warunków, nie będzie uwzględniał wypłat gotówki, poleceń przelewu wewnętrznego między własnymi rachunkami płatniczymi uczestnika prowadzonymi w Banku, transakcji niebędących zapłatą za towary czy usługi, transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych oraz kwot transakcji zwróconych na Konto przed nabyciem prawa do Premii. 

Wnioski o konto składane w inny sposób niż za pośrednictwem strony, nie będą brały udziału w Promocji. 

Nagroda:

Premia zostanie przekazana na konto w terminie do 30.11.2019 r. o ile w tym czasie nie rozwiąże, nie wypowie lub nie odstąpi od umowy o konto oraz nie odwoła zgód marketingowych. Uzyskana premia stanowić będzie przychód uczestnika (Bank płaci podatek). 

Premia dodatkowa dla posiadaczy dziecka laughing

Jeśli jesteś szczęściarzem i masz dziecko, to możesz otrzymać dodatkowe 100,00 zł po spełnieniu następujących warunków:

– otwórz (w okresie trwania promocji) dla dziecka za pośrednictwem aplikacji mobilnej Millenet konto 360° Junior;

– do 31.08.2019 r. złóż za pośrednictwem Millenetu wniosek o świadczenie „Rodzina 500+”; – do 31.10.2019 r. musi wpłynąć przynajmniej jedno świadczenie w ramach programu „Rodzina 500+ na rachunek Twojego dziecka;

– do 31.10.2019 zasil Konto 360° Junior kwotą nie niższą niż 100 złotych;

– Jeżeli posiadaczem Konta 360° Junior, będzie osoba powyżej 13 roku życia (wg stanu na dzień złożenia wniosku o otwarcie Konta 360°Junior), to do 31.10.2019 r. należy wykonać jedną dowolną płatność kartą debetową lub za pomocą usługi BLIK

– do 30.11.2019 r. nie można odstąpić, wypowiedzieć ani rozwiązać od umowy o Konto 360° Junior. 

W przypadku opóźnień w oficjalnym harmonogramie wypłat świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+”, Bank może podjąć decyzję o wydłużeniu okresu na spełnienie w/w warunku. 

Do dnia 31.11.2019r. wpłynie dodatkowe 100,00 zł na konto Twojego dziecka – prezent od Banku. 

Realizacja celu: 

lipiec 2019

 • załóż w banku konto, kartę i dostęp do konta internetowego
 • wyraź wszystkie zgody marketingowe
 • aktywuj aplikację mobilną Banku Millennium (jest czas do 31.10)

* opcjonalnie jeśli posiadasz dziecko – > otwórz mu konto 360° Junior, jeśli dziecko ma więcej niż 13 lat to zasil konto 100,00 zł (jest czas do 31.10)

sierpień 2019

 • dokonaj wpływu na konto minimum 1000,00 zł
 • wykonaj minimum jedną płatność kartą na dowolną w kwotę

wrzesień 2019

 • dokonaj wpływu na konto minimum 1000,00 zł
 • wykonaj minimum jedną płatność kartą na dowolną w kwotę

październik 2019

 • dokonaj wpływu na konto minimum 1000,00 zł
 • wykonaj minimum jedną płatność kartą na dowolną w kwotę

listopad 2019

 • wykonaj wpływ na konto minimum 1000,00 zł (aby konto było bezpłatne)
 • wykonaj minimum jedną płatność kartą na dowolną w kwotę
 • odbierz nagrodę 200,00 zł od Banku na sam koniec miesiąca, a także 100,00 zł dla dziecka od Banku

grudzień 2019

 • wykonaj wpływ na konto minimum 1000,00 zł (aby konto było bezpłatne)
 • wykonaj minimum jedną płatność kartą na dowolną w kwotę
 • zadecyduj, czy zostawiasz konto, czy zamykasz – tak samo z kontem 360° Junior

Bardzo łatwa robota do zrobienia – jeśli chcesz otrzymać 200,00 zł (+ ewentualnie 100,00 zł). Ja już zgarnąłem Swoje 200,00 zł… a kilka dni temu równie tyle samo zgarnęła moja druga połówka. Skoro Bank rozdaje pieniądze, to dlaczego nie skorzystać z takiej okazji laughing?