To jedyna karta kredytowa w Polsce, za którą nie zapłacisz za wydanie i jej użytkowanie, a poniżej szczegółowe informacje na temat promocji smile

 Czas trwania promocji: 

Promocja ważna jest do 14.05.2019 roku dla nowych klientów.

Warunki do spełnienia:

Podstawowe wymagania to: wiek – minimum 18 lat, dochód netto – minimum 1200 zł, zatrudnienie w obecnej firmie min. 3 m-ce; dla firm wiek – minimum 18 lat, działalność gospodarcza min. 2 lata, dochód netto – minimum 2500 zł

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy o kartę kredytową, który znajduje się na samym dole wpisu;

2. Podczas rozmowy z konsultantem Banku potwierdź wniosek o wydanie jednej z dwóch dostępnych kart: Citibank Citi Simplicity lub Citibank World Elite MasterCard Ultime;

3. Przed zawarciem umowy z  Bankiem należy dostarczyć wymagany przez Bank, czytelny i  aktualny dokument dochodowy potwierdzający deklarowane na wniosku o produkt dochody („Dokument Dochodowy”), zgodnie z listą wymaganych przez Bank dokumentów dochodowych dla poszczególnych form zatrudnienia klientów;

4. Zawrzyj umowę z Bankiem oraz aktywuj kartę;

5. Nie później niż do  końca pierwszego mesiąca kalendarzowego następującego po  miesiącu zawarcia Umowy o  Kartę (data zawarcia Umowy o Kartę będzie widoczna na Umowie o Kartę) zaloguj się przynajmniej 1 raz w serwisie Citibank Online lub za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile;

6. Nie później niż do  końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po  miesiącu zawarcia Umowy o  Kartę (data zawarcia Umowy o Kartę będzie widoczna na Umowie o Kartę) zapisz się do Programu Priceless Specials poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego po zalogowaniu do serwisu Citibank Online, warunek nie obowiązuje, już jesteś uczestnikiem Programu (z kartą debetową Citi Handlowy);

7. W każdym z 3 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę (data zawarcia Umowy o Kartę będzie widoczna na Umowie o Kartę), wykonaj płatności Kartą lub Nośnikiem zbliżeniowym o łącznej miesięcznej wartości wynoszącej co najmniej 500 PLN, które spełnią następujące kryteria. Dla przykładu: jeśli zamówisz kartę w marcu, to wymóg zrobienia obrotu 500,00 zł możesz dokonać dopiero w kwietniu. Zakupy kartą wykonuj w punktach handlowo-usługowych i nie mogą to być transakcje zwrócone.

8.  Wyraź wszystkie zgody marketingowe;

UWAGA! Z Oferty wyłączone są osoby, które od 1 stycznia 2016 r. posiadały w Banku główną Kartę, ponadto osoby ze statusem dewizowym nierezydenta zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe, – obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki, tj. osoby mające stałe zamieszkanie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub posiadające ,,pozwolenie na pracę” w Stanach Zjednoczonych Ameryki (tzw. Zieloną Kartę) lub spełniające tzw. test długotrwałego przebywania na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. “substantial presence test”), który zasadniczo dotyczy weryfikacji długości pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych.

 Nagroda: 

 • Każdy uczestnik promocji, który spełni w/w warunki, otrzyma łącznie 21000 punktów w Programie Priceless Specials, które są równowartością 350,00 zł.
 • Nagroda będzie przekazywana w 3 częściach: 7000 punktów miesięcznie, wyłącznie za miesiąc, w którym w/w wymieniony w punkcie 7 warunek oferty został spełniony.
 • Brak spełnienia wspomnianego warunku w jednym z 3 miesięcy, nie pozbawia Uczestnika prawa do otrzymania Nagrody za miesiąc kolejny.
 • Nagroda może zostać przyznana za maksymalnie 3 kolejne miesiące, następujące po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę.
 • Ostatnim miesiącem, za który może zostać przyznana część Nagrody, jest trzeci miesiąc kalendarzowy następujący po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę.
 • Część Nagrody za dany miesiąc zostanie przyznana Uczestnikowi wyłącznie w przypadku, gdy w dniu jej przyznania Karta będzie aktywna.
 •  O spełnieniu warunków przyznania części Nagrody za dany miesiąc, uczestnicy zostaną powiadomieni przez Bank poprzez wysłanie wiadomości w serwisie Citibank Online nie później niż do do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik spełnił warunki Oferty.
 • Część Nagrody za dany miesiąc zostanie przekazana nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik spełnił warunki Oferty.
 • Część Nagrody za dany miesiąc zostanie przekazana poprzez zasilenie konta Uczestnika w Programie.
 • Naliczone części Nagrody za dany miesiąc będą widoczne po zalogowaniu na stronie Programu pl.priceless.com.
 • Nagroda będzie przekazywana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty ich
  równowartości w formie pieniężnej lub zmiany na nagrodę rzeczową.
 • Nagrody w ramach Oferty są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Poniżej ściąga jak to wszystko rozplanować, aby odbiór nagrody zakończył się 100% sukcesem smile

 Realizacja celu:

marzec 2019

 • otwarcie konta, aktywowanie konta wraz zalogowaniem i karty
 • aktywuj aplikację mobilną Citi Banku – nie ma obowiązku wykonania płatności

kwiecień 2019

 • wykonaj płatności kartą za zakupy na minimum 500,00 zł (może być wiele transakcji)
maj 2019

 • wykonaj płatność kartą za zakupy na minimum 500,00 zł
 • spłać kartę w okresie bezodsetkowym (najlepiej na początku miesiąca)

czerwiec 2019

 • wykonaj płatność kartą za zakupy na minimum 500,00 zł
 • spłać kartę w okresie bezodsetkowym (najlepiej na początku miesiąca)
lipiec 2019

 • spłać kartę w okresie bezodsetkowym (najlepiej na początku miesiąca)
 • do tego czasu otrzymasz pełną nagrodę i promocja jest zakończona – możesz zachować kartę lub z niej zrezygnować
Jeśli otwierasz konto w kwietniu, to podmień sobie miesiące w w/w harmonogramie  o miesiąc do przodu i po temacie. Bardzo podoba mi się ta promocja, wiadomo… tankować autko trzeba na okrągło, a punkty możesz wymieć na paliwo, więc o tyle jesteś do przodu – niech Bank za to płaci smile !