Millennium – mój ulubiony Bank jak zawsze przygotował coś ciekawego dla nowych klientów – program „Lubię To Polecam!”. Tym razem po spełnieniu bardzo łatwego warunku wydania kartą 360,00 zł w ciągu 30 dni od założenia konta, sprawia, że możemy wybrać jedną z czterech nagród do wyboru, np. Bon o wartości 80,00 zł na zakupy na www.zalando.pl . Jedyne wykluczenie to nie posiadanie konta w tym banku przez ostatnie 12 miesięcy.

Czas trwania promocji:

IV Edycja tego programy trwa od 3.04.2019 r. do 3.10.2019 r . 

Tutaj nie ma co się rozpisywać, do zrobienia mamy:

– wpisanie kodu osoby polecającej, oto mój: 25122259 (bez tego nie załapiemy się na promocję),

– wykonanie obrotu na karcie minimum 360,00 zł w ciągu 30 dni od założenia konta. Najprościej zatankować do pełna autko i zrobić średnie zakupy weekendowe i już mamy zaliczone to zadanie. Po odebraniu nagrody, można zachować konto lub je zamknąć bez zobowiązań. 

Po tak łatwych operacjach dostaniemy informację o wykonaniu zadania i możliwości skorzystania z 4 nagród do wyboru. 

Katalog nagród dostępnych w IV Edycji Programu:
 • Nagroda nr 1 – 4 kody, które można wymienić na 4 bilety do kina:
 • do wyboru kody sieci Multikino (2D) albo Helios (2D/3D),
 • kody są udostępniane elektronicznie w Millenet lub Aplikacji Mobilnej oraz wysyłane w SMS,
 • ważność kodów jest limitowana w czasie i wynosi minimum 60 dni,
 • nagroda jest udostępniana w sposób wskazany maksymalnie w ciągu 7 dni od dokonania jej wyboru,
 • Nagroda nr 2 – Ekarta prezentowa o wartości 80,00 zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.empik.com, na zakup produktów sprzedawanych bezpośrednio przez Empik:
 • Ekarta prezentowa w formie kodu jest udostępniana elektronicznie w Millenet lub Aplikacji Mobilnej oraz wysyłana w SMS,
 • ważność kodu jest limitowana w czasie i wynosi minimum 60 dni,
 • nagroda jest udostępniana w sposób wskazany w lit. a) maksymalnie w ciągu 7 dni od dokonania jej wyboru,
 • Nagroda nr 3karta upominkowa o wartości 80,00 zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.zalando.pl
 • karta w formie kodu jest udostępniana elektronicznie w Millenet lub Aplikacji Mobilnej oraz wysyłana w SMS,
 • karty upominkowe są ważne bezterminowo,
 • nagroda jest udostępniana w sposób wskazany maksymalnie w ciągu 7 dni od dokonania jej wyboru, przy czym sposoby użycia kodów określa szczegółowo dostawca danej usługi, odpowiednio: w „Regulaminie kina Multikino”, „Ogólnych warunkach realizacji kodów elektronicznych w sieci kin Helios”, „Regulaminie sklepu internetowego empik.com” oraz „Regulaminie dla zamówień za pośrednictwem www.zalando.pl” dostępnych w Millenet, na stronie Banku oraz stronach powyższych dostawców,
 • Nagroda nr 4 – premia w wysokości 10% płatności za zakupy dokonywane kartą debetową do Konta lub BLIKIEM
 • premia wypłacana jest przez Bank na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych uczestnika Programu wskazany przy wyborze nagrody
 • premia wypłacana jest raz w miesiącu za płatności kartą debetową do Konta lub BLIKIEM dokonane w ciągu kolejnych trzech miesięcy kalendarzowych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wybrana nagroda,
 • za płatność kartą debetową do Konta uznaje się bezgotówkowe transakcje zakupu dokonane w danym miesiącu kalendarzowym w punktach handlowo-usługowych i przez Internet przy pomocy wydanej do rachunku karty debetowej,
 • za płatność BLIKIEM uznaje się bezgotówkowe transakcje zakupu dokonane w danym miesiącu kalendarzowym w punktach handlowo-usługowych i przez Internet jako Płatności Mobilne BLIK
 • jako płatność kartą debetową do Konta lub płatność BLIKIEM nie są uwzględniane wypłaty gotówki, przelewy, transakcje niebędące zapłatą za towary czy usługi, transakcje związane z uczestnictwem w grach hazardowych oraz kwoty transakcji zwrócone na Konto przed odbiorem premii,
 • maksymalna łączna wysokość premii za trzy miesiące dla danego rachunku wynosi 90,00 zł, przy czym łączna wysokość nagrody w postaci premii wypłaconej za transakcje w danym miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 30,00 zł,
 • premia za dany miesiąc kalendarzowy po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku będzie wypłacana przez Bank na rachunek nie później niż do końca kolejnego miesiąca,
 • premia jest wypłacana jeżeli rachunek nie został zamknięty lub nie znajduje się w okresie wypowiedzenia,
 •  w przypadku zwrotu na rachunek płatności dokonanych kartą debetową do Konta lub BLIKIEM:

– przed zakończeniem miesiąca kalendarzowego – premia za zwróconą płatność nie zostanie wypłacona,

– po zakończeniu miesiąca kalendarzowego – wysokość wypłaconej premii za zwróconą płatność pomniejszy wysokość premii wypłacanej za kolejny miesiąc kalendarzowy lub obciąży rachunek niezależnie od wysokości salda rachunku i w przypadku braku wystarczających środków na rachunku obciążenie to spowoduje niedozwolone zadłużenie,

uczestnik Programu może jednocześnie korzystać z jednej nagrody w postaci premii dla wskazanego rachunku,

 ponowne wybranie nagrody w postaci premii dla wskazanego rachunku jest możliwe po 10-tym dniu miesiąca następującego po okresie objętym poprzednią premią.

Lokata w PLN z oprocentowaniem 4% w skali roku, na następujących warunkach:

 1. Czas trwania lokaty wynosi 3 miesiące,
 2. Maksymalna kwota lokaty wynosi 15.000,00 zł,
 3. Minimalna kwota lokaty wynosi 500,00 zł,
 4. Lokata jest nieodnawialna,
 5. Skorzystanie z tej nagrody wymaga złożenia dyspozycji otwarcia oszczędnościowej lokaty terminowej Lubię to polecam,
 6. W przypadku zerwania lokaty przed terminem zapadalności, odsetki nie są wypłacane,
 7. Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018 poz. 200 j.t., z późn. zm.) w terminie zapadalności lokaty Bank pobiera 19% podatek od przychodów odsetkowych.

Wyboru nagrody można dokonać w Millenet, Aplikacji Mobilnej, w placówce Banku, a także za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej.

Nagroda przysługuje, o ile w momencie dokonywania wyboru nagrody, konto otwarte przez Zaproszonego nie zostało zamknięte lub nie znajduje się w okresie wypowiedzenia oraz o ile osoba odbierająca nagrodę spełnia warunki.

Nagrody przyznawane w Programie będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68a) ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018 poz. 200 j.t., z późn. zm.), zgodnie, z którym, zwolnione z podatku są nieodpłatne świadczenia, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, otrzymane od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą, – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200,00 zł.

Poniżej znajdziesz link do promocji, gdzie można wysłać wniosek do Banku o otwarcie konta z w/w promocji smile