No i mamy powrót wstrzymanej przez kilkanaście dni promocji Paribas Banku, aby zdobyć 400,00 zł w bonach na Allegro, należy spełnić niezbyt wyśrubowane warunki, o których napiszę w tym artykule. Tutaj jest rozbicie na 4 jednorazowe kupony po 100,00 zł każdy dostaniemy po spełnieniu warunków przez 4 kolejne miesiące (po 100,00 zł/m-c).

Czas trwania promocji:

Promocja trwa do 30 marca bieżącego roku lub do wyczerpania puli 4000 wniosków. W ramach Promocji należy aplikować z sukcesem o kartę kredytową do 31 marca 2019 r. Do wyboru mamy założenie karty kredytowej Mastercard Standard lub Mastercard Gold.

Warunki do spełnienia:

Uczestnikiem promocji musi być osoba pełnoletnia działająca jako konsument, która spełnia łącznie wszystkie następujące warunki:

 • zawrze z Bankiem Umowę o Kartę w Okresie Sprzedaży Premiowej;
 • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia Umowy o Kartę, ani w dniu zawarcia Umowy o Kartę, nie miała zawartej innej umowy o kartę kredytową z Bankiem;
 • w okresie do końca Okresu Sprzedaży Premiowej nie rozwiązała, nie wypowiedziała ani nie złożyła oświadczenia o odstąpieniu od zawartej z Bankiem Umowy o Kartę;
 • zawarta przez nią z Bankiem Umowa o Kartę nie okazała się nieważna; nie jest zatrudniona przez Bank lub spółki grupy kapitałowej, do której należy Bank, na podstawie umowy o pracę ani nie świadczy na ich rzecz usług na podstawie umowy cywilnoprawnej w dniu zawarcia Umowy o Kartę.
Nagroda:

A teraz jak to wygląda w praktyce cool

 • Otrzymasz po jednej nagrodzie w formie bomu o wartości 100,00 zł za każdy miesiąc, spośród pierwszych 4 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę, jeśli dokonasz w każdym miesiącu poprzedzającym założenie karty jednej lub więcej transakcji o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 1000 PLN w tym miesiącu kalendarzowym.

Najprościej ujmując .. wydaj 1000,00 zł kartą kredytową w kolejnym miesiącu aniżeli miesiąc, w którym założyłeś konto (dopiero w kwietniu) i tak przez 4 miesiące i odbierzesz wtedy bony, gdyby oni tak mogli pisać…byłoby wszystkim łatwiej wink

 • Nagroda będzie przekazywana wyłącznie za miesiąc kalendarzowy, w którym warunki Sprzedaży Premiowej, o których mowa powyżej, zostały spełnione. Brak spełnienia warunków niezbędnych do otrzymania Nagrody w jednym z 4 miesięcy kalendarzowych w okresie, za który wypłacana jest Nagroda, nie pozbawia Uczestnika prawa do otrzymania Nagrody za pozostałe miesiące spośród pierwszych 4 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę.
 • Uczestnik może otrzymać maksymalnie 4 Nagrody.
 • Odebranie Nagrody będzie możliwe po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie www.mambonus.pl w ciągu 2 miesięcy od jej udostępnienia. Nagroda zostanie udostępniona na stronie www.mambonus.pl w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia każdego miesiąca, za który Nagroda będzie należna. (WAŻNE!)
 • W celu zarejestrowania się na stronie www.mambonus.pl konieczny jest identyfikator klienta (numer nadawany przez Bank) oraz 8 pierwszych cyfr numeru PESEL. Identyfikator znajduje się na miesięcznym wyciągu lub może zostać podany przez konsultanta Centrum Telefonicznego Banku. W trakcie rejestracji należy utworzyć swój identyfikator (login – adres e-mail) oraz hasło dostępu do strony internetowej.

WAŻNOŚĆ BONÓW/KARTY PODARUNKOWEJ:

Karta podarunkowa Allegro do wykorzystania na zakupy w serwisie Allegro o wartości 100,00 zł dla Klientów indywidualnych ważna jest do 15.02.2020 r. Zasady użytkowania karty podarunkowej Allegro określa „Regulamin Kart Podarunkowych Serwisu Allegro” dostępny na stronie:

https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-kart-podarunkowych-serwisu-allegro4GDAboO2OFR

Realizacja celu:

marzec 2019

 • załóż kartę kredytową i zarejestruj się na www.mambonus.pl

kwiecień 2019

 • wydaj 1000,00 płacąc kartą w punktach handlowo-usługowych

maj 2019

 • wejdź na stronę mambonus.pl – odbierz kod nr 1 w ciągu 7 dni od rozpoczęcia miesiąca (otrzymasz bon na Allegro o wartości 100,00 zł)
 • spłać kartę w okresie bezodsetkowym (pod koniec miesiąca, choć lepiej wcześniej)
 • wydaj 1000,00 płacąc kartą w punktach handlowo-usługowych

czerwiec 2019

 • wejdź na stronę mambonus.pl – odbierz kod nr 2 w ciągu 7 dni od rozpoczęcia miesiąca (otrzymasz bon na Allegro o wartości 100,00 zł)
 • spłać kartę w okresie bezodsetkowym (pod koniec miesiąca, choć lepiej wcześniej)
 • wydaj 1000,00 płacąc kartą w punktach handlowo-usługowych

lipiec 2019

 • wejdź na stronę mambonus.pl – odbierz kod nr 3 w ciągu 7 dni od rozpoczęcia miesiąca (otrzymasz bon na Allegro o wartości 100,00 zł)
 • spłać kartę w okresie bezodsetkowym (pod koniec miesiąca, choć lepiej wcześniej)
 • wydaj 1000,00 płacąc kartą w punktach handlowo-usługowych

sierpień 2019

 • wejdź na stronę mambonus.pl – odbierz kod nr 4 w ciągu 7 dni od rozpoczęcia miesiąca (otrzymasz bon na Allegro o wartości 100,00 zł)
 • spłać kartę w okresie bezodsetkowym (pod koniec miesiąca, choć lepiej wcześniej)
 • wydaj 1000,00 płacąc kartą w punktach handlowo-usługowych

wrzesień 2019

 • spłać kartę w okresie bezodsetkowym (pod koniec miesiąca, choć lepiej wcześniej)
 • jeśli pasuje Ci ta karta to ją sobie zostaw, lub zamknij – sam decydujesz smile

Jeśli jesteś zainteresowany tą łatwą promocją, to śmiało aplikuj cool